Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

WOI herdenken

Vier jaar oorlog, op internationale schaal: de Eerste Wereldoorlog was van een nooit geziene omvang. Op meerdere continenten namen de Westerse koloniale wereldrijken de wapens op. Wereldwijd werden naties en samenlevingen zwaar getroffen door het geweld.

Industriële oorlogsvoering

Door de technologische ontwikkeling van de 19de eeuw ontwikkelde de Eerste Wereldoorlog zich tot een nieuw type conflict. Het gevolg was een massale mobilisatie van de volwassen mannelijke bevolking terwijl de industriële oorlogsvoering zijn intrede deed met tanks, vliegtuigen, machinegeweren enzovoort. Veldslagen met honderdduizenden soldaten – ongekend sinds de Napoleontische oorlogen – werden de norm.

België als strijdtoneel

De Eerste Wereldoorlog sleurde België mee in het eerste gewapende conflict sinds de onafhankelijkheid in 1830. Opnieuw werd een generatie geconfronteerd met een buitenlandse bezettingsmacht, hongersnood en materiële verwoesting. De menselijke tol was ontzettend hoog. Op Belgisch grondgebied alleen eiste vier jaar oorlog 600.000 slachtoffers.

Mentale breuk

Ook de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren niet te onderschatten. De oorlog zorgde duidelijk voor een mentale breuk, een fikse knauw in 19de-eeuwse vooruitgangsgedachte en het geloof in de maakbaarheid van de samenleving.

Ontwrichte samenlevingen en vernietigde economische welvaart resulteerden in een wankele vrede in de jaren 1920 en 1930. Tegelijk bevorderde het einde van de oorlog een verdere democratisering van Europa, en gaf de vredesregeling van 1919 met de Volkenbond de eerste aanzet tot een duurzame internationale samenwerking.