Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

WOI herdenken

Vier jaar oorlog, op internationale schaal: de Eerste Wereldoorlog was van een nooit geziene omvang. Op meerdere continenten namen de Westerse koloniale wereldrijken de wapens op. Wereldwijd werden naties en samenlevingen zwaar getroffen door het geweld.

Industriële oorlogsvoering

Door de technologische ontwikkeling van de 19de eeuw ontwikkelde de Eerste Wereldoorlog zich tot een nieuw type conflict. Het gevolg was een massale mobilisatie van de volwassen mannelijke bevolking terwijl de industriële oorlogsvoering zijn intrede deed met tanks, vliegtuigen, machinegeweren enzovoort. Veldslagen met honderdduizenden soldaten – ongekend sinds de Napoleontische oorlogen – werden de norm.

België als strijdtoneel

De Eerste Wereldoorlog sleurde België mee in het eerste gewapende conflict sinds de onafhankelijkheid in 1830. Opnieuw werd een generatie geconfronteerd met een buitenlandse bezettingsmacht, hongersnood en materiële verwoesting. De menselijke tol was ontzettend hoog. Op Belgisch grondgebied alleen eiste vier jaar oorlog 600.000 slachtoffers.

Mentale breuk

Ook de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren niet te onderschatten. De oorlog zorgde duidelijk voor een mentale breuk, een fikse knauw in 19de-eeuwse vooruitgangsgedachte en het geloof in de maakbaarheid van de samenleving.

Ontwrichte samenlevingen en vernietigde economische welvaart resulteerden in een wankele vrede in de jaren 1920 en 1930. Tegelijk bevorderde het einde van de oorlog een verdere democratisering van Europa, en gaf de vredesregeling van 1919 met de Volkenbond de eerste aanzet tot een duurzame internationale samenwerking.