Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Nieuws

infectious diseases of the eye, syphilis, frambesia, yersiniosis, legionellosis, rickettsiosis, chlamydia of various localization (including prostatitis and proctitis), Q fever, Rocky Mountains spotted fever, typhoid fever (including sypha, tick, recurrent), Lyme disease (I st. - erythema migrans), bacillary and amoebic dysentery, tularemia, cholera, actinomycosis, malaria; as part of combination therapy - leptospirosis, trachoma, psittacosis, ornithosis, granulocytic ehrlichiosis; whooping cough, brucellosis, osteomyelitis; sepsis, subacute septic endocarditis, peritonitis;canadaonpharm.com.

54 resultaat gevonden

In 2014 is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Maar wat betekende deze oorlog voor de gewone mensen, uit België en Europa? Voor de soldaten en hun families, de vluchtelingen, de
krijgsgevangenen en de mensen die achterbleven in een bezet land?

In deze tentoonstelling brengt historica Sophie De Schaepdrijver het minder bekende verhaal van Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog: terwijl in de stad heel wat militairen ingekwartierd zijn, maakt de haven deel uit van een Duits maritiem bolwerk.

Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in België is meer dan het bij iedereen gekende beeld van de frontsoldaten aan de IJzer en de loopgraven in de Westhoek.

Na bijna tweeëneenhalve maand strijd komt de Eerste Wereldoorlog half oktober 1914 in de Westhoek aan. De strijd ontbrandt met enkele dagen verschil aan de IJzer en in de buurt van Ieper. Strategisch gezien zijn de IJzerslag en de Eerste Slag bij Ieper de belangrijkste van alle gevechten op het Belgische grondgebied.

Met de tentoonstelling Panamarenko Universum eert het M HKA zijn belangrijkste referentiekunstenaar voor Antwerpen. Het is de grote en eenmalige terugkeer van Panamarenko naar zijn geboortestad Antwerpen. 

In de gratis expo "Ver van de Oorlog?" kruipen Belgische emigranten in Amerika tijdens de Eerste Wereldoorlog in het oor van de bezoeker.

De Koninklijke Bibliotheek van België heeft woensdag de tentoonstelling "SHOCK! 1914... Wat als er morgen oorlog uitbreekt?" geopend. Ze kan tot 28 februari 2015 gratis bezocht worden. De bezoekers krijgen onder meer inzage in briefwisseling tussen koning Albert I en zijn neef, de Duitse keizer Wilhelm II.

Het Museum aan de IJzer verwelkomt zijn 100.000ste bezoeker. ‘Amper zeven maanden na de heropening van het volledig vernieuwde museum al de 100.000ste bezoeker ontvangen, dat is een onverhoopt succes’ zo klinkt het bij de verantwoordelijken van het museum.

Op 5 december 1917 werd Evarist De Geyter ter dood veroordeeld. Zijn misdaad: het rapporteren aan de geallieerden van Duitse transporten, troepenbewegingen, inkwartieringen en posities van luchtafweer en wapendepots in Kortrijk.

Het station van Poperinge fungeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog als logistieke draaischijf en als centraal punt binnen de medische evacuatie van het front richting Frankrijk.