Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

WOI-Erfgoedprojecten tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2018_Europees jaar cultureel erfgoed.jpg

Europees jaar Cultureel Erfgoed
Europees jaar Cultureel Erfgoed

Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, ondersteunen 20 projecten verspreid over heel Vlaanderen met een subsidie, goed voor een totaalbedrag van 478.248,70 euro. De focus van de projecten ligt op participatie en educatie.

 

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het doel is mensen aan te moedigen om Europa's erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Door ons bewust te zijn van de Europese geschiedenis en waarden, kunnen we onze verbondenheid in een gemeenschappelijke Europese ruimte versterkenHet motto van het Europees Jaar is: ‘Ons erfgoed: waar verleden en toekomst samenkomen’. Cultureel erfgoed heeft een universele waarde voor ons als individuen en voor samenlevingen. Het is belangrijk dat we het in stand houden en doorgeven aan de volgende generaties. Erfgoed is niet iets uit het verleden, maar speelt een grote rol bij de opbouw van het Europa van de toekomst.  Het Europees Jaar van 2018 behoort daarom toe aan iedereen die het cultureel erfgoed wil ervaren en waarderen en ervan wil genieten, dit op de duizenden activiteiten en feestelijkheden die in heel Europa plaatsvinden.

In Vlaanderen kon het cultureel-erfgoedveld in dat kader projectsubsidies aanvragen, zowel voor onroerend als voor roerend of immaterieel erfgoed. Daarbij werd ervoor gekozen de nadruk te leggen op participatie en educatie om cultureel erfgoed in de kijker te zetten. Het project kon de organisatie van een evenement, conferentie of participatietraject zijn, of het delen van goede praktijken, een educatief initiatief, een onderzoeks– en innovatieactiviteit.

 

De 20 goedgekeurde projecten, verspreid over heel Vlaanderen, zullen het maatschappelijk draagvlak voor erfgoedzorg verhogen. Ze betrekken diverse doelgroepen en burgers bij erfgoed en bevorderen de samenwerking tussen diverse actoren. Hierbij ook enkele projecten over de herdenking van '100 jaar Groote Oorlog'.

IOED Voorkempen – Vergeten strijd aan de grens: Het militair erfgoed leeft! Typerend voor de Voorkempen en de Nooderkempen is het nog aanwezige militaire erfgoed dat heel het gebied doorkruist. Beide regio's omvatten een groot deel van een historische grensstreek sinds de scheiding van de Nederlanden waardoor dit gebied vaak het toneel was van de strijd tussen verschillende Europese mogendheden. Met dit project willen de initiatiefnemers het zichtbaar, tastbaar en actueel maken van het militair erfgoed in hun regio. Het ontsluiten van dit erfgoed voor het brede publiek zorgt ervoor dat het kan uitgroeien tot een troef bij de toeristische ontsluiting van de Kempen. Er wordt ingezet op een gevarieerd activiteitenaanbod en bijhorende promotiecampagne voor jong en oud rond militair erfgoed in de regio (grote evenementen maar ook kleinschalig aanbod. Het thema wordt op een brede manier benaderd: organisatie van activiteiten, toeristische productontwikkeling, educatief aanbod en een kunstenproject.

k.ERF – Van herdenken naar herinneren: de kracht van de lokale verhalen. In het project willen de initiatiefnemers de jaarlijkse traditie van het herdenken van de Eerste Wereldoorlog op deze 100ste verjaardag openbreken en voeden met verhalen uit het onderzoek "Kempense Klaprozen". Het project bevat verschillende onderdelen zoals de herlancering van de compleet gevulde Kempese Klaprozendatabank. Dit zal gebeuren tijdens een feestelijk event waarbij diverse verhalen van gesneuvelde Kempense militairen aan het publiek gepresenteerd zullen worden. Daarnaast willen de initiatiefnemers WO1-monumenten inhoudelijk en fysiek leesbaar maken door een koppeling van de informatie tie uit de databank met de oorlogsmonumenten a.d.h. van QR-codes. Het project omvat ook een educatief en onderzoeksluik met leerlingen uit het technisch onderwijs. Tot slot willen de initiatief nemers nieuwe herdenkingsinitiatieven faciliteren en ondersteunen en voorzien ze een inspiratiebrochure voor een toekomstgerichte herinneringstraditie.

Erfgoedcel Waasland – Waasland in oorlog: De Eerste Wereldoorlog toonde in het Waasland een bijzonder gelaat door de nabijheid van het neutrale Nederland en de dodendraad. Met dit project willen de initiatiefnemers het verhaal van de regio vertellen. Ze willen het verhaal van de Waaslanders aan het front brengen. Dit doen ze aan de hand van een fototentoonstelling en 3D-film in de Wase bibliotheken. Er wordt gebruik gemaakt van originele, unieke en soms nooit eerder getoonde archiefdocumenten. In een tweede luik hebben ze het over het verhaal van de oorlog in het Waasland. Op een laagdrempelige en speelse manier willen ze mensen doen nadenken over het leven in het Waasland tijdens de Eerste Wereldoorlog met een rondreizende tentoonstelling. Lokale verhalen worden gekoppeld aan grotere thema's zoals spionage of voeding. Tot slot werken de initiatiefnemers een educatief pakket voor het secundair onderwijs uit.

Meer informatie vindt u op de website van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed

 

Meer nieuws