Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Vredeshymne uitgevoerd in New York

Distortion, a Hymn to Liberty”, gecomponeerd door Dirk Brossé, Jef Neve en Sioen werd op 8 november uitgevoerd in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. De drie Vlaamse componisten brachten het muziekstuk samen met The Chamber Orchestra of New York en de sopraan Hanne Roos. De hymne werd op vraag van de Vlaamse overheid gecomponeerd voor “De Groote Oorlog”, de herdenking van Wereldoorlog I.

100 jaar geleden, in 1917, startte de Amerikaanse deelname aan Wereldoorlog I. De komst van de Amerikaanse soldaten luidde het einde van deze verwoestende oorlog in. Om een herhaling van deze gruwelijke en dodelijke oorlog te vermijden werd in 1919 de Volkenbond opgericht, de voorloper van de Verenigde Naties.

Om dit te herdenken, organiseerde de Vlaamse Afvaardiging in USA het concert alsook de tweede uitvoering op 9 november in de Merkin Concert Hall in New York. De opbrengst van het tweede concert gaat integraal naar het United War Veterans Council.

http://fdfa.be/nl

Meer nieuws