Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer canadianrxmeds.com we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Vredesbos-Polygoonbos

Met het Vredesbos-project wordt in 2017, 100 jaar na de Slag om Passendale, een boom geplant voor elke gesneuvelde militair met een gekend graf op de twee Britse begraafplaatsen van het Polygoonbos. Centraal in het nieuwe bos komt een monument voor alle vermiste militairen. Familieleden van slachtoffers kunnen zich engageren om een boom te planten in het bos. Het Vredesbos houdt de herinnering aan de doden van de Eerste Wereldoorlog voor vele generaties levendig.

 

U kan zich inschrijven via de website van het Memorial Museum Passchendaele 1917.

 

523 herdenkingsbomen

Het Vredesbos '17 is meer dan een bos dat herinnert aan de gebeurtenissen van 100 jaar terug. Elke boom in het bos zal herinneren aan een gekende, gesneuvelde militair die op één van de twee begraafplaatsen van het Polygon Wood zijn laatste rustplaats heeft gekregen: 523 zijn het er. Bij de herinnering wordt geen onderscheid gemaakt in rang, stand of nationaliteit. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) stelt van elk van hen een persoonlijk dossier samen. Op 12 oktober 2017 wordt voor elke gesneuvelde een boom geplant. De bedoeling is dat vooral nazaten van de 523 gesneuvelden dit doen.

Registreer uw verwantschap

Vanaf 11 november 2015 krijgen de familieleden van gekende gesneuvelde militairen die op Buttes New British Cemetery en Polygon Wood Cemetery liggen, de kans om zich te pre-registreren bij het Memorial Museum Passchendaele op http://passchendaele2017.org/. Na bevestiging van de aanvraag ontvangt de inschrijver alle praktische gegevens met betrekking tot de plantactie.

Wie inschrijft kan tevens het persoonlijk Archives dossier in PDF opvragen. Later wordt ook aan anderen de kans geboden om actief mee te werken aan het Vredesbos door zich te linken aan een gesneuvelde van wie geen nazaten zijn geregistreerd.

Ligging en oppervlakte

Het Vredesbos sluit naadloos aan op het huidige Polygon Wood in de gemeente Zonnebeke. Het situeert zich tussen de Amontstraat en de Oude Kortrijkstraat. Op een deel van het toekomstig Vredesbos vond met Kerstmis 1914 een kort Kerstbestand plaats in het zogenaamde niemandsland.

De Partners

Het Agentschap Natuur en Bos

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse Overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. De missie van het Agentschap Natuur en Bos is: ‘Meer, beter en samen’.

Meer info op www.natuurenbos.be.

‘Taking Care of Flanders Fields’

Het Agentschap Natuur en Bos herdenkt de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, die de wereld 100 jaar terug in een wurggreep hield. Het Agentschap doet dit op een eigenzinnige manier door vooral te focussen op de relatie tussen oorlog en natuur. Het doet dit door vast te stellen hoe belangrijk natuur is in tijden van oorlog en over welke veerkracht die natuur beschikt om de oorlog te overleven. Maar ook, hoe oorlog nieuwe kansen biedt aan de natuur.

Het Agentschap Natuur en Bos herdenkt 100 jaar WOI met het project ‘Taking care of Flanders Fields’. Het doet dat onder meer door het inzaaien van klaproosakkers in gans Vlaanderen. Verder wordt ingezet op 7 kerndomeinen met duidelijke sporen van WOI. Polygoonbos is één van die kerndomeinen.

Memorial Museum Passchendaele 1917

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 houdt de herinnering levendig aan de Slag van Passendale waarbij in 1917 in honderd dagen tijd een half miljoen slachtoffers werden geteld voor slechts acht kilometer terreinwinst. Het museum is ondergebracht in het kasteeldomein van Zonnebeke en focust op de materiële aspecten van Wereldoorlog I en beleving. Het kenniscentrum is vanaf 2014 ondergebracht in de voormalige pastorie van Zonnebeke, een modernistisch gebouw van architect Huib Hoste. Het kenniscentrum bevat twee collecties die het erfgoed en het verleden van Zonnebeke en haar deelgemeentes bewaart. De collectie van het museum omvat naast de vele naslagwerken ook een ruime collectie aan kaartmateriaal, foto’s en archieven. Daarnaast is er ook de bibliotheek en het archief van de Zonnebeekse Heemvrienden met zowel heemkundige werken in de ruime zin van het woord en andere bronnen over de lokale geschiedenis.

PDF iconvredesbos dig.pdf

 

Meer nieuws