Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Verhalen uit niemandsland: 25 auteurs over WO I

Cover Auteurlezingen_cr16-9.jpg

Cover Auteurslezingen
Cover Auteurslezingen

Deze maand brengt Auteurslezingen.be de brochure 'Verhalen uit niemandsland' uit, waarin 25 auteurs worden gepresenteerd die WO I in hun lezing en boek als thema uitwerken, elk vanuit hun eigen visie en genre. 

'Verhalen uit niemandsland – WO I in 25 lezingen' wil organisatoren in het brede literaire, educatieve en socioculturele veld inspireren om meer en soms minder bekende auteurs op de voorgrond te brengen.  De brochure presenteert 25 auteurs met een eigen kijk op oorlog, het land waar niemand wil wonen. Ze komen uit diverse windhoeken en vertalen hun literaire visie in verschillende genres: poëzie, proza, non-fictie of graphic novels. Met verve gidsen ze u door hun belevingswereld.

Sinds een tweetal jaar subsidieert het Vlaams Fonds voor de Letteren auteurslezingen van meer dan 1000 Vlaamse en Nederlandse auteurs. Via de website www.auteurslezingen.be, die ondertussen heel toegankelijk en gebruiksvriendelijk werd gemaakt, kunnen bibliotheken, scholen en socioculturele verenigingen een subsidieaanvraag indienen als ondersteuning van de organisatie van auteurslezingen. En auteurs zelf kunnen een aanvraag indienen om op de erkende Auteurslijst te worden opgenomen.

De brochure is integraal online raadpleegbaar. Voor een papieren of digitaal exemplaar, mail naar auteurslezingen@vfl.be.

Raadpleeg hier de brochure online

Naar de website van Auteurslezingen

Meer nieuws