Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Tweede editie Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog van start

Scriptieprijs 100 jaar groote oorlog.jpg

Scriptieprijs 100 jaar Groote Oorlog
Scriptieprijs 100 jaar Groote Oorlog

Het Departement internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw gaan via de tweede editie van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog opnieuw op zoek naar sterke bachelor- en masterproeven over WO I. Samen met KlasCement wordt nu ook een deelprijs ingericht voor eindwerken uit de lerarenopleiding.

De Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog wil kwalitatieve scripties over de Eerste Wereldoorlog stimuleren én in kaart brengen. De prijs, die kadert in de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I, staat open voor alle geschreven bachelor- en masterproeven waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Zo stuurden bij de eerste editie niet alleen geschiedkundigen en archeologen, maar ook letterkundigen, studenten uit de lerarenopleiding en zelfs een landmeter en een bio-ingenieur hun WOI-scriptie in.

1.000 euro voor winnaar
De tweede Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog wordt eind 2018 uitgereikt en zal de beste scripties uit de academiejaren 2015-16, 2016-17 en 2017-18 bekronen. De auteur van de winnende scriptie krijgt 1.000 euro, de tweede en derde prijs zijn respectievelijk 500 en 250 euro waard. In samenwerking met het leermiddelennetwerk KlasCement wordt voor de tweede editie een extra prijs in het leven geroepen voor leraren in spe. Zo heeft KlasCement een prijs van 500 euro veil voor de beste WO I-bachelorproef uit de lerarenopleiding.

Eerste editie
De eerste Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog werd in februari 2016 uitgereikt. Een jury van zes personen met o.a. Dirk Remmerie (Davidsfonds Uitgeverij) en Mark De Geest (projectcoördinator 2014-18 bij VRT) duidde de scriptie van historica Julie Devlieghere (UGent) over diefstal tijdens WO I aan als winnaar uit een totaal van 39 inzendingen. Eduard Clappaert en Charlotte Vekemans (beiden KU Leuven) wonnen respectievelijk de tweede en derde prijs.

Alle info en voorwaarden op www.scriptieprijs2014-18.be

Meer nieuws