Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Themadag Oorlog en Vrede op de Boekenbeurs

De 78ste boekenbeurs vindt dit jaar plaats van 31 oktober tot en met 11 november in Antwerp Expo in Antwerpen. Op zondag 2 november is er speciale aandacht voor de herdenking van '100 jaar Groote Oorlog' met de themadag 'Oorlog en Vrede'.

De themadag wordt gevuld met gesprekken, interviews en signeersessies met auteurs van recente publicaties binnen het thema van oorlog en vrede. Het volledige programma van die dag kan je bekijken op http://www.boekenbeurs.be/thema-dag/23

De themadag zet ook verschillende nieuwe publicaties in de kijker. Hierbij vind je een overzicht.

Korneel De Rynck, IJzeren Oogst.

Een eeuw na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog reist Korneel De Rynck door Europa, langs de belangrijkste plaatsen van de oorlog. Het verhaal begint bij de straathoek in Sarajevo waar de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand werd vermoord. De laatste halte is het bos van de wapenstilstand, bij Compiègne. IJzeren oogst is een origineel samenspel van geschiedenis en reis, met oog voor het Europese perspectief. Een tocht langs de stille getuigen die zijn overgebleven na het oorverdovende relaas.

Franky Bostyn, Frank Hosten en Tom Simoens, De korte twintigste eeuw.

Een tocht langs de militaire geschiedenis van de twintigste eeuw. Dit boek maakt de drie grote conflicten van de voorbije eeuw tastbaar op een van de belangrijkste strijdtonelen in België: het West-Vlaamse Heuvelland. De lezer maakt kennis met de Duitse site Bayernwald uit de Eerste Wereldoorlog, met een bunker van de Franse Maginotlinie uit de Tweede Wereldoorlog en met een commandobunker onder de Kemmelberg uit de Koude Oorlog. De korte twintigste eeuw 1914-1991 maakt verbanden zichtbaar en laat de lezer toe geschiedenis echt te beleven.

Roel Tanja, Een korte geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de Grote Oorlog uitbrak - de term 'Eerste Wereldoorlog' ontstond natuurlijk pas nadat de Tweede was be?indigd. WOI was het resultaat van jarenlange diplomatieke onderhandelingen en (geheime) verdragen, waardoor in augustus 1914 ineens de centralen (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk) tegenover de geallieerden (Groot-Brittanni?, Frankrijk en Rusland) stonden. In 1917 voegde de Verenigde Staten zich bij de geallieerden, waardoor de oorlog uiteindelijk werd gewonnen. De Eerste Wereldoorlog staat vooral bekend om de loopgravenoorlog, waarbij weinig tot geen terreinwinst werd geboekt. Maar het was tevens de oorlog met een aantal uiterst zinloze veldslagen (Verdun, Somme, Ieper, Marne, Tannenberg) met miljoenen slachtoffers. Een hele generatie jongemannen werd hierdoor weggevaagd; in Groot-Brittanni? sprak men niet voor niets van de 'lost generation'. Terwijl Belgi? een van de belangrijkste slagvelden van de oorlog werd, bleef Nederland neutraal - maar dat betekende niet dat de oorlog geen impact op ons land had. In "Een korte geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog" zet Roel Tanja nog eens op een rij welke gebeurtenissen zich tussen 28 juli 1914 (de moord op Franz-Ferdinand) en 11 november 1919 (Wapenstilstandsdag) afspeelden. In ruim honderd korte hoofdstukken worden alle gebeurtenissen opgesomd, zodat de lezer eens te meer een overzicht krijgt van hoe deze oorlog verliep. Daarbij komen mensen langs als keizer Wilhelm II, Arthur Zimmermann, koningin Wilhelmina, Anthony Fokker, Philippe P?tain, Georges Clemenceau, David Lloyd George, Wilfred Owen, Woodrow Wilson en vele, vele anderen. "Een korte geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog" is het verhaal van slimme en buitengewoon domme generaals en politici, van heldhaftige soldaten, onschuldige burgers en veel onnodig bloedvergieten. Wat ervan overbleef: 'In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen/ Tussen de kruisen, rij aan rij.' 

Herman Balthazar en Nico Van Campenhout, Twee jonge Vlamingen in Den Grooten Oorlog.

Twee jonge Vlamingen, August Balthazar, die later minister zou worden, en Leo Picard, een aankomend groot journalist, houden tijdens de Grote Oorlog allebei een dagboek bij. In dit boek worden deze unieke geschriften naast elkaar gezet. Ze beschrijven de Eerste Wereldoorlog elk vanuit een verschillend, maar toch met elkaar vervlochten standpunt en geven een verhelderend inzicht in de roots van de Vlaamse Beweging.

Julien van Remoortere, En toen was het oorlog.

Toen de Duitsers in 1940 België binnenvielen, begon de tienjarige Julien van Remoortere een oorlogsdagboek bij te houden. Voor En toen was het oorlog ging hij op zoek naar andere getuigenissen van gewone Vlamingen die de oorlog van dichtbij meegemaakt hebben. Van de eerste nerveuze kennismaking met de Duitse bezetter tot de verwarrende aftocht vier jaar later: dit boek geeft mogelijk voor het laatst een stem aan een verdwijnende generatie voor wie oorlog nog een akelige realiteit was. 

Marc Jansen, Grensland.

Meer dan tien eeuwen geleden liet de vorst van Kiev zijn onderdanen massaal dopen in de rivier de Dnepr. Het was het begin van de Russische orthodoxe staat, volgens Moskou. Odessa, Sebastopol, het zijn bij uitstek plaatsen van de Russische cultuur. Maar liggen ze niet, net als Kiev, in Oekraïne? Heeft dat dan geen eigen geschiedenis?  Het sinds 1991 onafhankelijke Oekraïne heet, letterlijk vertaald, 'Grensland'. Eeuwenlang lag het in de schokzone waar de grote mogendheden van Oost-Europa met elkaar in botsing kwamen: Polen-Litouwen, Rusland, het Habsburgse en het Ottomaanse Rijk. Polen, Joden, Duitsers, Tataren en Grieken vestigden zich hier en woonden samen, maar vaker apart van elkaar en van hun buren, de Roetheense of Oekraïense boeren en kozakken. De twintigste eeuw bracht de omvangrijkste, bloedige botsingen, door Hitler en Stalin. Het heeft Oekraïne tot een natiestaat gemaakt, al kunnen het Europees-gezinde westen en het Russisch-georiënteerde oosten van het land vaak moeilijk door één deur. Voor de keuze gesteld tussen Europa en Rusland, gaat de regering in Kiev die het allerliefst uit de weg. 

Koert Debeuf, Inside the Arab Revolution.

De Arabische Revolutie, waar draait het echt om?  Dit is geen Arabische Lente. Het is een Arabische Revolutie die wellicht even belangrijk is als de Franse Revolutie.  Dat is de conclusie van politiek waarnemer en opiniemaker Koert Debeuf na drie jaar wonen en werken in het hart van de Arabische wereld. Tijdens zijn vele reizen in de regio zag hij vanop de eerste rij geschiedenis tot stand komen. Van het Tahrirplein tot het Taksimplein. Tussen traangas, kogels en bommen in. Dit boek toont hoe blogs en Twitter berichten de geschiedenis kunnen veranderen, hoe moedige individuen een verschil maken en waarom wat we zien nog maar een begin is van een diepgaande transformatie.

Jacques R. Pauwels, De Groote Klassenoorlog.

Leerde u op school ook dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor de democratie was? Nochtans bestond in het Europa van 1914 niet eens algemeen stemrecht. Overal heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriële burgerij. Die eerste klasse monopoliseerde de politieke, de tweede de economische macht. Maar beide deden het in hun broek voor 'de volksmassa's' en het spook van de revolutie dat hen overal volgde.

De analyse van Jacques R. Pauwels is onthutsend. In hun race om een omverwerping van de orde te vermijden, kwamen adel en burgerij terecht bij oorlog. Oorlog moest Europa 'zuiveren' en doen herboren worden. Oorlog kon ook de ernstige economische problemen oplossen die het gevolg waren van de onderlinge concurrentie tussen de industriële grootmachten, steeds koortsachtig op zoek naar territoriale uitbreiding voor het verwerven en/of behouden van afzetmarkten en bronnen van grondstoffen.

Luc Vanacker, De grote leemte.

Waarom wordt steeds gestart vanaf de Duitse inval in België? Wat ging vooraf? Waarom werd niet sneller gebruik gemaakt van de IJzer als bondgenoot?  Is over de Groote Oorlog nog niet alles gekend? Een retorische vraag, die vooral geldt voor de Moeder van alle oorlogen in de noordelijke Westhoek. In De grote leemte zoekt de auteur naar antwoorden op concrete vragen die verrassend genoeg nooit gesteld of beantwoord werden. Geen traditioneel geschiedenisboek, maar een vurig pleidooi voor een meer geïntegreerde vorm van geschiedschrijven over De Groote Oorlog, het Belgische én het Vlaamse verhaal.

Lode Wils, Onverfranst, onverduitst?

Lode Wils brengt Flamenpolitik, activisme en Frontbeweging samen in één boek. Hij analyseert het ontstaan en hun evolutie, de impact van de Duitsers en de reactie van de bevolking en de flaminganten die niet in de collaboratie stapten. Onverfranst, onverduitst? biedt een heldere en unieke synthese van de evolutie van de Vlaamse Beweging tijdens Wereldoorlog I. Met gevolgen tot op vandaag.

Leo Van Bergen, Zacht en eervol.

Medisch historicus dr. Leo van Bergen zet in zijn magistrale studie, met de aan de Romeinse dichter ontleende titel, uiteen waarom tijdens de Eerste Wereldoorlog sterven voor het vaderland allesbehalve zacht en eervol was.
In 14- 18 werden voor het eerst op grote schaal machinegeweren, tanks, gas, vliegtuigen en vlam-menwerpers ingezet. Deze geïndustrialiseerde oorlogvoering eiste verschrikkelijke lichamelijke en psychische off ers van de soldaten. Tijdens de bloedige loopgravenoorlog sloegen bovendien ziekten en epidemieën dodelijk toe.  Elke haast ondraaglijke ooggetuigenis in dit beklijvende oorlogsfresco confronteert de lezer met de waanzinnige werkelijkheid van loopgraaf en slagveld.

Pieter Janssens, Heldenmoed in het achterland.

Veldhospitalen en revolutionaire medische inzichten zorgden achter de frontlinie voor een metamorfose van het Belgisch leger. Op het moment dat de Duitse oorlogsmachine vastloopt, bestaat het Belgische leger nog uit een samenraapsel van amper 52.000 uitgeputte soldaten die ingegraven zitten in de modderige oevers van de IJzer. Vier jaar later gaan 221.000 Belgische soldaten in het offensief. Die spectaculaire metamorfose mag grotendeels op rekening van het Rode Kruis en medisch visionair Antoine Depage geschreven worden. Dankzij Depages nieuwe concept van een vooruitgeschoven chirurgisch veldhospitaal en revolutionaire behandelingsmethoden slaagden het Rode Kruis en de militaire Medische Dienst erin om meer dan 160.000 gewonden en zieken te genezen.

Paul De Keulenaer, Regine Beer. Mijn leven als KZ A 5148.

Regine Beer: meer dan 1.000 keer is ze in scholen gaan spreken over haar ervaringen in het concentratiekamp van Auschwitz. Op haar arm kreeg ze er het nummer 5148 getatoeëerd. Dit boek brengt het verhaal van de familie Beer in de jaren voor de oorlog en over het gruwelijke lot van de familieleden in de nazikampen.  Mijn leven als KZA 5148 beschrijft ook hoe Regine Beer moeizaam maar toch zelfzeker deze periode van vervolging en totale ontmenselijking tracht te verwerken en na de oorlog een nieuw leven opbouwt, hoe zij evolueert van een levenslustige, wat naïeve adolescent tot een karaktervolle vrouw, een bewustere volwassene en een alerte bejaarde dame vandaag. Getuigenis brengen is haar leven geworden.

Marc de Bel, Ule.

Het boek vertelt het verhaal van de 14-jarige Ule, die bij het uitbreken van de oorlog in 1914 naar een meisjeskolonie in Frankrijk gestuurd wordt. Ule loopt weg uit de kolonie en onderneemt een lange tocht naar huis. Een tocht vol gevaar, liefde en vriendschap...

Meer nieuws