Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer canadianrxmeds.com we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Provincie West-Vlaanderen organiseert in 2018 'Waterfront' als opener van laatste GoneWest-editie

Na drie geslaagde participatieprojecten, Lichtfront (2014), Woordfront (2015), en de 30.000e Last Post (2015), en het geplande Kraterfront op zaterdag 10 juni 2017, pakt de Provincie West-Vlaanderen uit met het Waterfront, een vijfde groot participatieproject binnen GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma over WOI van de Provincie West-Vlaanderen.

Het Waterfront wordt de opener van de editie 2018 en vindt plaats over een afstand van bijna 27 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende, op vrijdag 29 juni 2018. Het evenement wil vooral de aandacht vestigen op de toekomst, de hoop, verzoening, vergeving en het herbeginnen als mensdom na een catastrofe.

3.000 vrijwilligers kunnen deelnemen
Naar analogie van het Lichtfront en het Woordfront zal het ruime publiek kunnen deelnemen: ongeveer 3.000 bootjes waar participanten ‘boot’-schappen op neerpennen zullen de waterlijn sieren.

Begin 2018 wordt de publieksoproep gelanceerd.

Op vrijdag 29 juni 2018 zal elke vooraf ingeschreven participanten een bootje ontvangen, net zoals de fakkeldragers tijdens het Lichtfront. Hij/zij beschrijft zijn bootje met zijn/haar individueelste emotie (bv. de naam van een familielid dat vluchtte naar Engeland, de naam van een geliefde, een vredesboodschap, een gedicht, enz.) en houdt het bootje vast in de waterlijn.

Medewerking 5 kustgemeentes
De kustgemeenten Brugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende hebben elk een gemeentelijke coördinator aangesteld om alles mee in goede banen te leiden. Op vijf locaties zullen voorstellingen op en rond de zee plaatsvinden.

Artistieke medewerking van Radio Gaga
Het geheel is artistiek in handen van Joris Hessels en Dominique Van Malder, de makers van Radio Gaga (Canvas). Filmregisseur Peter Monsaert staat hen bij.

Joris en Dominique zullen voor en tijdens het Waterfront met participanten gesprekken voeren over hun ‘boot’-schappen en verhalen. Ze maken een ‘Radio Gaga De Luxe’. En cureren tegelijk de vijf voorstellingen op en rond de zee.

De West-Vlaamse hogescholen ontwerpen de bootschappen
Net zoals bij het Kraterfront kan de Provincie voor dit project op de medewerking van scholen rekenen: studenten van de bachelorrichtingen ‘ontwerp- en productietechnologie’ (hogeschool VIVES) en ‘Industrieel Productontwerpen’ (hogeschool Howest) zullen de bootjes ontwerpen.

Zij kregen de opdracht een bootje te ontwerpen dat vervaardigd wordt uit volledig ecologisch materiaal, dat kan beschreven worden, waterbestendig is en dat gebruiksvriendelijk opgebouwd kan worden door de participanten. De studenten werken nu reeds met een 10-tal prototypes die uitgebreid getest worden. Eind 2017 wordt het uiteindelijke bootje geselecteerd en voorgesteld. Hiervan worden daarna ongeveer 3.000 stuks vervaardigd.

De rol van de Noordzee tijdens de Eerste Wereldoorlog
Door hun strategische ligging aan de Noordzee, tegenover het vrije Engeland, en tussen Frankrijk en Nederland, bleven heel wat Belgische kustgemeenten niet gespaard tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zeker in het oorlogsjaar 1918 kregen de kust het zwaar te verduren. Op 23 april 1918 vond een simultane Britse aanval op de havens van Oostende en Zeebrugge plaats, drie weken later kwam er een tweede aanval op de haven van Oostende met de HMS Vindictive. De drie aanvallen hadden tot doel de vaargeulen te blokkeren, zodanig dat Duitse U-boten niet meer zouden kunnen uitvaren. Toch mislukten alle drie de aanvallen.

Een project met vele partners
Er worden ook heel wat externe kennispartners betrokken bij de ontwikkeling van het project: het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

 

GoneWest, het Lichtfront, het Woordfront en de 30.000e Last Post

De Provincie West-Vlaanderen draagt een bijzondere verantwoordelijkheid inzake de herdenkingsplechtigheden voor de Groote Oorlog. 90 % van alle dodelijke slachtoffers op Belgische bodem viel immers in West-Vlaanderen.

 

Daarom ontwikkelde de Provincie West-Vlaanderen ‘GoneWest’. ‘GoneWest’ is het culturele programma voor de herdenking van de Groote Oorlog (2014-2018) van de Provincie West-Vlaanderen.

 

‘GoneWest’ omvat verschillende deelprojecten/evenementen. Tot en met 2018 vinden vijf herdenkingsperiodes plaats die telkens aan een iconisch moment gekoppeld worden, bv. de onderwaterzetting (2014), de eerste gasaanvallen (2015), de waanzin van Passendale (2017) enz.

 

Het Waterfront wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.

Meer info: https://www.gonewest.be/nl

Meer nieuws