Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Oproep aan alle beheerders van klokken in Vlaanderen.

Beiaard_cr16-9.jpg

Roeselaarse Klokkengilde’  © Erfgoedcel TERF
Roeselaarse Klokkengilde’ © Erfgoedcel TERF

Doe mee aan het Europees klokkenspel op de Internationale dag voor de Vrede

21 september 2018 - 18u – 18u15

In heel Europa luiden de klokken op 21 september 2018. Het initiatief ‘Ringing the bells across Europe for the International Day of Peace’ kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Al duizend jaar markeert het luiden van de klokken het leven en de tijd in Europa, of het nu gaat over het werk, de rust of het gebed. Het gaf aan het religieuze en seculiere leven een hoorbare structuur. Ook vandaag kunnen miljoenen klokken gehoord worden in heel Europa:  van torens van kerken en stadhuizen, belforten en begraaf- en herdenkingsplaatsen. Op een onovertroffen manier vertolken ze visueel en auditief onze Europese kernwaarden. 

Het overgrote deel van de Europeanen houden van de natuurlijke en neutrale klank van de klokken, zonder woorden, voorgebracht uit een eeuwenoude traditie en vakmanschap. Die klank  bestaat al vijfduizend jaar en gaat terug van voor het ontstaan van Christendom. Het geluid is ook intercultureel: of het nu gaat om klokken van kathedralen, van boeddhistische tempels, shinto altaar, … de weerklank is plechtig, zorgt voor het ritme van de tijd en symboliseert een transcendentie en overstijgt iedere taalbarrière.

Het is cultuur de breedste zin van het woord en in haar verschillende facetten: het organiseert het dagelijkse leven (bv. de klok) of de politiek (bv. de klokken van de Notre Dame in Parijs), het herdenkt de vrede (bv. vredesklokken van Hiroshima en Berlijn), het zijn tradities (bv. Allerzielen), het is immaterieel erfgoed (bv. beiaardsspel);  een collectieve herinnering aan een gebeurtenis (bv. klokken luiden n.a.v. de vijftigste verjaardag van de constructie van de muur die Duitsland verdeelde), een religieuze uitnodiging om naar de kerkdiensten te komen en de aankondiging van bepaalde belangrijke liturgische momenten.

Het initiatief ‘Ringing bells across Europe for the International Day of Peace’ werd genomen door de Duitse coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en krijgt navolging in heel Europa. Als Vlaamse overheid willen we dit initiatief ondersteunen en roepen we alle beheerders en eigenaars in Vlaanderen om hieraan mee te doen. Het luiden van de klokken is symbolisch voor wat we met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed willen doorgeven en onderstrepen: het belang van solidariteit en van ons rijke erfgoed in Europa. In 2018 herdenken we ook het einde van de Eerste Wereldoorlog en het belang van vrede voor iedereen.
Voor de Vlaamse overheid gaat het hier ook om waardevol immaterieel cultureel erfgoed.  De rituele handelingen van het manueel klokkenluiden in Vlaanderen en de Vlaamse beiaardcultuur staan beide op de ‘Inventaris Vlaanderen voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed.’ De Beiaardcultuur wordt ook door UNESCO erkend als 'best practice' voor de borging van immaterieel erfgoed.

Voor meer informatie: http://www.europeeserfgoedjaar2018.be/

Meer nieuws