Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Op 26 oktober 1914 was er nog voor vier dagen meel!

ICAG_cr16-9.jpg

© Heemkundige Kring De Twee Ambachten Assenede
© Heemkundige Kring De Twee Ambachten Assenede

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog viel alle import en export van levensmiddelen stil. De Britse blokkade die handel met vijandelijk en bezet gebied verbood, trof echter niet alleen Duitsland. België werd plots gedwongen om in haar eigen voedselbevoorrading te voorzien. Dat was dramatisch aangezien toen circa 80% van het broodgraan werd ingevoerd. Op 26 oktober 1914 was er volgens de Amerikaanse gezant, Brand Whitlock, slechts nog voor vier dagen meel beschikbaar in bezet België. Er was dringend hulp nodig om de dreigende voedselcrisis te voorkomen.

Kort na de inval kwamen in meerdere steden en gemeenten spontaan hulporganisaties tot stand. In Brussel richtten bankier Emile Francqui en grootindustrieel Ernest Solvay een Comité voor Hulp en Voeding op om de Brusselse bevolking bij te staan. Andere gemeentelijke initiatieven sloten zich hierbij aan en tegen eind september was de organisatie landelijk geworden. Het Brussels comité vormde zich om tot het Nationaal Hulp- en Voedingscomité (NHVC). Het bestond uit twee grote afdelingen, een eerste voor voedselbevoorrading en -verdeling en een tweede voor hulpverlening aan vluchtelingen, daklozen, werklozen en oorlogswezen. De totale voedselimport in 1915 was met bijna 1 miljoen ton veelbelovend. De invoer van het eerste jaar werd echter nooit meer geëvenaard.

In hoeverre leed de bevolking honger? Wat schafte de pot tijdens WOI? Ontdek het hele relaas op www.boterbijdeviswo1.be. Deze website brengt het verhaal over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht. Hierbij wordt de voedselsituatie tijdens de Groote Oorlog op de voorgrond geplaatst via beelden, kookboekjes en getuigenissen. In oorlogstijden is de voedselproductie en –distributie immers zeer belangrijk. Want op dergelijke momenten is de bevolking zich sterk bewust van het belang van een degelijke voedselvoorziening en een performante organisatie van de landbouwproductie. Dankzij dit initiatief van het Departement Landbouw en Visserij, het Centrum Agrarische Geschiedenis en de wetenschappelijke partner Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis wordt dit vergeten stukje geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog nu ontsloten.

Het hele verhaal is ook te lezen in de nieuwe publicatie 'Boter bij de vis' uitgegeven bij Uitgeverij Davidsfonds van Brecht Demasure, projectmedewerker van het Centrum Agrarische Geschiedenis.

Meer informatie? Contacteer Brecht Demasure 016 32 35 42 – brecht.demasure@cagnet.be

Meer nieuws