Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Officiële bezegeling van meerjarige subsidieovereenkomst voor restauratie van 24 militaire begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission

Onroerend Erfgoed_cr16-9.jpg

© Artillery Wood Cemetary: Agentschap Onroerend Erfgoed
© Artillery Wood Cemetary: Agentschap Onroerend Erfgoed

Vandaag ondertekenden Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, en Sir Tim Laurence, vicevoorzitter van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), een meerjarenpremieovereenkomst voor het uitvoeren van restauratiewerken op 24 Britse militaire begraafplaatsen in de Westhoek. De totale kostprijs van de restauratie bedraagt ruim 6,5 miljoen euro, waarvan 3.915.393,60 euro subsidie  voor CWGC, gespreid over vijf jaar. 

 Deze samenwerking met de Commonwealth War Graves Commission, en de noodzakelijke investering die daaraan gekoppeld is, bewijst dat Vlaanderen in de laatste jaren een belangrijke erfgoedstrategie heeft ontwikkeld om het oorlogserfgoed te vrijwaren,” aldus minister-president Bourgeois. “Dit erfgoed is de laatste brug tussen heden en verleden. We bewaren en restaureren de begraafplaatsen, zodat we de duizenden slachtoffers blijvend kunnen herdenken, ook lang na 2018. 

CWGC

De Commonwealth War Graves Commission is in 1917 opgericht en heeft als doel om graven van gesneuvelde militairen uit het Gemenebest tijdens beide wereldoorlogen op te richten en te onderhouden. De commissie zorgt voor graven van 1,7 miljoen gesneuvelden, verspreid over meer dan 150 landen.

Het kantoor in Ieper beheert de begraafplaatsen en monumenten in elf landen in Noord-Europa (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen en Zweden).

 Sir Tim Laurence, vicevoorzitter van CWGC: “Al een eeuw lang staat de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) in voor het verzorgen van de graven, monumenten en begraafplaatsen van diegenen die hun leven lieten tijdens de twee wereldoorlogen. Doorheen onze geschiedenis kenden de begraafplaatsen en monumenten een natuurlijke evolutie – ze zijn verouderd, maar blijven trouw aan hun fundamentele vormgeving en doelstelling, namelijk het verzekeren dat diegenen die hun leven lieten nooit vergeten zullen worden.
Er is echter veel werk nodig om ervoor te zorgen dat de zeer hoge standaarden die bezoekers van de sites verwachten, worden aangehouden. Wij zijn verheugd dat de historische, culturele en herdenkingsbetekenis van deze sites en het werk van de CWGC in de ondertekening van deze overeenkomst wordt erkend. Deze royale subsidie zorgt ervoor dat vitaal instandhoudingswerk kan plaatsvinden - ervoor zorgend dat onze begraafplaatsen een passende eerbetoon blijven aan degenen die gestorven zijn en plaatsen blijven om te bezoeken en te herdenken door komende generaties
.”
 

Noodzakelijke restauratie

24 Britse militaire begraafplaatsen op Vlaamse bodem zijn in 2009 beschermd als monument. Uit een onderzoek in 2015-2016 uitgevoerd door de CWGC bleek dat restauratiewerken noodzakelijk zijn om de erfgoedwaarde van die begraafplaatsen en gedenktekens te behouden, herstellen en versterken. Dit onderzoek resulteerde in 2017 in een beheersplan voor deze 24 Vlaamse begraafplaatsen, waarin een betere toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers werd opgenomen.

In 2017 wordt gestart met de dringende restauratiewerken aan het ‘Potijze Chateau Ground & Lawn Cemetary’ en het ‘Artillery Wood Cemetary’, beiden in Ieper.

De CWGC zorgt voor bewegwijzering naar de begraafplaatsen en nieuwe informatiepanelen op de sites. Tijdens de onderhouds- en restauratiewerken blijven de sites zo veel als mogelijk open voor bezoekers.

Lijst begraafplaatsen

Ieper: Aeroplane Cemetery

Ieper: Potijze Chateau Wood Cemetery

Ieper: Potijze Chateau Ground & Lawn Cemeteries

Ieper: Canada Farm Cemetery

Ieper: Artillery Wood Cemetery

Ieper: Spoilbank Cemetery

Ieper: Birr Cross Road Cemetery

Heuvelland: Westoutre British Cemetery

Ieper: New Irish Farm Cemetery

Ieper: Tuileries British Cemetery

Poperinge: Reninghelst New Military Cemetery

Heuvelland: La Clytte Military Cemetery

Heuvelland: La Laitiere Military Cemetery

Ieper: La Brique Military Cemetery n°2

Poperinge: Lijssenthoek Military Cemetery

Ieper: Bus House Cemetery

Ieper: Vlamertinghe New Military Cemetery

Ieper: Minty Farm Cemetery

Heuvelland: Spanbroekmolen Britisch Cemetery

Poperinge: Gwalia Cemetery

Ieper: Hospital Farm Cemetery

Ieper: Perth Cemetery (China Wall)

Ieper: Dochy Farm New British Cemetery

Langemark-Poelkapelle: Hedge Row Trench Cemetery

Meer info over CWGC

De Commonwealth War Graves Commission (www.cwgc.org) is een intergouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, opgericht door Fabian Ware en geïnstitueerd door het Royal Charter in 1917. Het hoofddoel van de organisatie is om de 1.700.000 mannen en vrouwen van het Gemenebest te herdenken die omkwamen in de twee wereldoorlogen en om ervoor te zorgen dat ze nooit worden vergeten.
De Commissie heeft meer dan 23.000 locaties in meer dan 150 landen. Het beschikt ook over een uitgebreid en toegankelijk archief.

https://www.onroerenderfgoed.be/

Meer nieuws