Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Negen mijnkratersites uit WO I voorlopig beschermd

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft negen mijnkratersites van de Eerste Wereldoorlog in Ieper en Heuvelland voorlopig beschermd. Niet toevallig vandaag, op 7 juni, wanneer de Westhoek, samen met de internationale gemeenschap, de mijnenslag die met de ontploffing van 19 zware mijnen begon, met tal van officiële plechtigheden herdenkt.  

“De negen sites die ik vandaag voorlopig bescherm zijn een aanvulling op al bestaande beschermingen,” aldus minister-president Bourgeois. “Tot op vandaag zijn de mijnkraters de materiële getuige van een wereldwijd conflict dat de frontstreek jarenlang in zijn greep hield en talloze mensenlevens eiste. De herinnering aan WO I kent nog altijd een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak. Deze bescherming zal eraan bijdragen om die landschappelijke getuigen tot een blijvende herinnering te maken.”

Wat plekken in Ieper en Heuvelland zoals Caterpillar, Sanctuary Wood, Palingbeek, Petit Bois, Maedelstede, Sint-Elooi, Kruisstraat, Hollandse Schuur, Peckham met elkaar verbindt, is hun gemeenschappelijke geschiedenis aan het front van de Eerste Wereldoorlog. Het zijn allemaal plaatsen waar tussen 1914 en 1917 de ondergrondse oorlog in alle heftigheid uitbarstte. Britse troepen groeven gedurende bijna anderhalf jaar tunnels om tot onder de stellingen van de Duitsers te geraken. Op 7 juni 1917 brachten ze vanuit deze tunnels mijnen tot ontploffing.

De meeste sporen van de oorlog zijn in de wederopbouwperiode uitgewist of vervaagd, maar de mijnkraters zijn dat niet. Ze liggen nog altijd herkenbaar in het landschap.

 

100 jaar Mijnenslag

Precies 100 jaar geleden, op 7 juni 1917 in de vroege ochtend, bood de explosie van zoveel krachtige springladingen onder het Duitse front een spectaculair schouwspel. De minutieuze voorbereiding aan geallieerde zijde maakte van de mijnenslag een kortstondig militair succes. Die vormde een voorbode op een grootschalige doorbraakpoging rond Ieper. Maar tot een doorbraak kwam het niet. Het offensief bloedde in november 1917 dood bij Passendale. Na een strijd van vijf maanden was het front 8 km opgeschoven ten koste van honderdduizenden slachtoffers. Opnieuw ging de oorlog een fase van volledige stilstand in.

Procedure

Na de voorlopige bescherming organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed samen met de gemeentebesturen een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

www.onroerenderfgoed.be

Meer nieuws