Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer canadianrxmeds.com we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Klaprozen bloeien volop

ANB.jpg

Taking Care of Flanders Fields
Taking Care of Flanders Fields

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zaaide dit voorjaar samen met enkele tientallen partners ruim 60 hectare klaproosvelden in, verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Het agentschap wil hiermee de link tussen natuur en oorlog in de verf zetten. Heel wat van die velden leveren nu prachtig bloeiende klaprozen op. Het ANB biedt ook enkele klaproosfietsroutes aan waarmee je de oorlogsgeschiedenis kan opsnuiven en die je doen genieten van verrassende natuur.

Goede oogst
De klaproosvelden bloeien over heel Vlaanderen. Opvallend is wel dat de vochtigere gebieden de beste resultaten opleveren. Zo vind je mooie rode velden in het zuiden van West-Vlaanderen, in het Blaasveldbroek in Willebroek en in het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde. Op de drogere zanderige velden van de Kempen zijn de resultaten op dit ogenblik nog net iets minder maar zeker niet slecht.

Het volledige overzicht van bloeiende klaproosvelden vind je hier.

Oorlog en natuur
Ook de natuur draagt nog steeds sporen van de Groote Oorlog. Veel bomen sneuvelden of werden beschadigd en ontmijningsdienst DOVO rukt nog regelmatig uit om oorlogsbommen onschadelijk te maken. Diezelfde oorlog zorgde vreemd genoeg ook voor nieuw leven in de natuur. Bunkers doen nu dienst als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Op heel wat plaatsen evolueerden oorlogskraters tot poelen die vandaag de perfecte plek zijn voor zeldzame amfibieën, zoals de kamsalamander.

Klaprozen: internationaal symbool
De klaproos is het internationale symbool voor de gesneuvelde soldaten en de gruwelen van de eerste wereldoorlog. De Canadese dichter en militair John Mc Crae beschreef pakkend het beeld van de klaproos in het gedicht 'In Flanders Fields' dat hij in 1915 schreef in de schaduw van het Ieperse front. De klaproos is een echte pioniersplant die uitstekend in het door bommen en granaten omwoelde land kon gedijen.

Fietsroutes
Het agentschap tekende ook vier klaproosfietsroutes uit. Twee daarvan situeren zich in West-Vlaanderen, met 'Poperinge-Vleteren' die je onderdompelt in de oorlogsgeschiedenis van de Westhoek en 'Heuvelland' met de Rodenberg en het beschermde landschap van de Kemmelberg op kop.
Ook 'Antwerpen-Noord' toont je een grote dosis natuurschoon met heel wat oorlogsgeschiedenis zoals de bunkers van het Mastenbos. En met de 'Groene Groote Oorlogsroute' kom je dan weer heel wat te weten over de Groote Oorlog op de open heideterreinen in Limburg.

"De klaproos belicht perfect de kracht van de natuur die vanuit vernieling nieuw leven doet ontstaan", zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het ANB. "Met de klaproosvelden willen we mensen aansporen om even stil te staan bij wat 100 jaar geleden is gebeurd. Ze doen ons ook beseffen dat we dankbaar mogen zijn dat we in vrede kunnen samenleven. Juist daarom dat we de gemeenten en bedrijven opriepen om aan dit herdenkingsproject mee te werken door zelf velden in te zaaien. Naast de 41 hectare in de eigen natuurdomeinen leverde dat nog eens 20 hectare extra klaproosplezier op."

Meer nieuws