Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland.

Afbeelding1.png

Hoop op toekomst
Hoop op toekomst

Na de inval van het Duitse leger in België in augustus 1914 vluchtten bijna een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland, dat toen maar zes en een half miljoen inwoners had. In allerijl moest opvang voor de vluchtelingen worden geregeld: onderdak, kledij, medische hulp… Meer dan honderdduizend vluchtelingen bleven tot het einde van de oorlog in Nederland, velen in speciaal gebouwde vluchtoorden.

De documentaire ‘Hoop op toekomst’ toont voor het eerst het hele verhaal van de Belgische vluchtelingen met uniek, authentiek filmmateriaal van het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Het boek gaat over de communicatie die de Belgen met elkaar voerden via de zogenaamde kampkranten, die door de bewoners van de vluchtoorden en interneringskampen zelf werden uitgegeven.

De presentatie van de documentaire en het boek gaat door op woensdag 20 april om 19u30 in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6 in Brussel.

Programma

19u30 Verwelkoming en introductie | Pierre Ruyffelaere, projectcoördinator

100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen (2014-18)

19u35 Boekpresentatie | Ingeborg Kriegsman, auteur

19u45 Introductie van de film | Leo van Maaren, documentairemaker

19u50 Filmvertoning

21u05 Panelgesprek met Leo van Maaren, Ingeborg Kriegsman en Christophe Declercq, Universiteit Antwerpen en University College London | Gudrun De Geyter, moderator

21u30 Drink

De toegang is gratis. Bevestig uw aanwezigheid vóór vrijdag 15 april 2015 via deze link.

Ga naar 2014-18.be voor de trailer van de documentaire | hoopoptoekomst.be

Meer nieuws