Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer canadianrxmeds.com we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Buitenlandse interesse voor herdenkingstoerisme blijft groot

In 2016 zakten bijna 450 000 herdenkingstoeristen af naar Vlaanderen. Dat heeft Westtoer berekend. Dat zijn er 11% minder dan in 2015, maar 8% meer dan in 2013, het aanloopjaar naar de herdenking. Opvallend: het aandeel van de buitenlandse bezoekers blijft met 56% bijzonder hoog. En Toerisme Vlaanderen verwacht dat dat in 2017 met de belangrijke herdenking van de Slag van Passendaele niet anders zal zijn. Westtoer verwacht dit jaar opnieuw de kaap van het half miljoen herdenkingstoeristen te kunnen overschrijden.

De cijfers van Westtoer en Toerisme Vlaanderen zijn gebaseerd op de gegevens van zes musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek: het In Flanders Fields Museum, het Memorial Museum Passchendaele 1917, Talbot House, het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Bayernwald, Tyne Cot en Lijssenthoek Cemetery en de Duitse begraafplaatsen in Langemark en Vladslo. Daarnaast worden sinds 2015 ook de bezoekers meegeteld die enkel Westfront in Nieuwpoort hebben bezocht.

In 2016 bezochten 447 600 herdenkingstoeristen de Wereldoorlog I sites in de Westhoek. 56% van hen komen uit het buitenland. In absolute aantallen zijn er het voorbije jaar 6% minder buitenlandse bezoekers geregistreerd. De belangrijkste buitenlandse markten blijven het Verenigd Koninkrijk en Nederland (goed voor respectievelijk 34% en 10% van het totaal aantal Wereldoorlog I bezoekers). Australië blijft de belangrijkste intercontinentale markt, gevolgd door Canada en de Verenigde Staten.

Bij de binnenlandse bezoekers is de daling ten opzichte van 2015 een stuk groter, namelijk 16%. De binnenlandse markt was in 2016 goed voor 44%. De meeste Belgische bezoekers zijn Vlamingen (93%). Slechts 4% komt uit Wallonië, 3% uit Brussel. Het aandeel Belgen dat in de Westhoek zelf verblijft, houdt goed stand. De daling is het sterkst bij landgenoten die buiten de Westhoek logeren (46%). Positief is de toename bij Belgische scholen op daguitstap naar het Wereldoorlog I erfgoed (+7%).

Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen: "2016 was voor de herdenking in heel wat opzichten een apart jaar. Enerzijds ging de aandacht internationaal vooral naar Noord-Frankrijk met de eeuwherdenking van Verdun en de Somme. Maar anderzijds waren er de gebeurtenissen van maart die ons parten speelden, zeker op de intercontinentale markten. Die zijn, anders dan onze buurlanden en de Europese landen net iets minder vertrouwd met onze bestemming. Maar ik stel met tevredenheid vast dat onze toeristische ondernemers ook in die moeilijke omstandigheden hard hebben verder gewerkt. Het aandeel van de buitenlandse WO I-toeristen blijft dan ook zeer groot. We merken ook dat het vertrouwen in onze bestemming terug is. En met de belangrijke herdenking van de Slag bij Passchendaele in het vooruitzicht zijn we er bij Toerisme Vlaanderen vrij zeker van dat die buitenlandse belangstelling opnieuw erg hoog zal zijn."

2017 wordt een heel bijzonder herdenkingsjaar. Naar aanleiding van de herdenking van de Mijnenslag (7 tot 14 juni) en de Slag van Passendaele (31 juli tot 10 november) zijn er internationale herdenkingsplechtigheden gepland door  Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Op de belangrijkste WOI-sites in de Westhoek kunnen de bezoekers het verhaal van 1917 herbeleven dankzij thematische tentoonstellingen onder de noemer ‘1917. Totale Oorlog in Vlaanderen'.

Meer nieuws