Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

237.900 euro voor herdenking Eerste Wereldoorlog

Menenpoort_cr16-9.jpg

Menenpoort, Ieper
Menenpoort, Ieper

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president ook bevoegd voor Buitenlands Beleid, verleent een subsidie van 177.900 euro aan het project 100 jaar Wapenstilstand en 60.000 euro aan de vzw Last Post Association.

Ook in 2018 zet de Vlaamse Regering actief in op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het laatste jaar van de herdenking zal gekenmerkt worden door een reeks van activiteiten die in het teken zullen staan van de laatste krijgsverrichtingen op Vlaams grondgebied, de bevrijding en wapenstilstand”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Zo wordt een subsidie van 177.900 euro verleend aan Westtoer om in samenwerking met een aantal lokale partners, met name de stad Ieper en het In Flanders Fields Museum, de gemeente Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele 1917, de vzw Last Post Association en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), een programma te ontwikkelen voor wapenstilstand 2018.

Naast bestaande activiteiten zal onder meer een kunstproject ‘Memorial Chairs’ ontwikkeld worden in Ieper. Concerten zoals een speciale editie van ‘the Great War Remembered’ van de Last Post Association en de Vredeshymne, een compositie van Dirk Brossé, Jef Neve en Frederik Sioen zullen in die periode georganiseerd worden in respectievelijk Ieper en Zonneke. Naast deze culturele invulling zal de 11-novemberlezing in het licht staan van de vredesboodschap die de Vlaamse Regering uitdraagt naar aanleiding van wapenstilstand en het einde van de herdenkingsperiode. Ten slotte zal er ook een netwerkmoment zijn voor alle herdenkingsactoren in Vlaanderen.

Daarnaast wordt een subsidie toegekend van 60.000 euro aan de vzw Last Post Association voor de versterking van de administratieve en organisatorische capaciteit in 2018, maar ook voor de periode na de herdenking, voor de jaren 2019 en 2020. Op die manier kan de vereniging een blijvende kwaliteitsvolle organisatie van de internationale ontvangsten en speciale aangelegenheden garanderen. Daarmee wordt ook de internationale positie benadrukt van Vlaanderen, en Ieper in het bijzonder, als topbestemming voor vredestoeristen.

Deze herdenkingen herinneren ons aan de offers, maar ook aan de solidariteit en het plichtsbewustzijn van de soldaten die streden en sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Vlaamse regering blijft inspanningen leveren om deze herdenking en de hoop op een duurzame vrede ook na 2018 door te geven aan de generaties die na ons komen”, besluit minister-president Geert Bourgeois. 

Meer nieuws