Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

231 steden en gemeenten planten op 11 november een nieuwe vredesboom

Op 11 november plantten 231 steden en gemeenten in Vlaanderen een nieuwe herdenkingsboom, een vredesboom. Dit om de herdenkingsperiode rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel af te sluiten.

Het Agentschap Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat '100 jaar Groote Oorlog' van het departement Buitenlandse Zaken organiseerden dit herdenkingsevenement. Het planten van herdenkingsbomen is een oude traditie. Door het planten de boom creëren de steden en gemeenten een levend monument dat de komende decennia zichtbaar zal blijven.
Al eeuwenlang bestaat de traditie om op een centrale plaats in een gemeenschap een boom aan te planten om een bepaalde gebeurtenis te herdenken. Al die bomen noemen we 'herdenkingsbomen'. Het gaat om bomen die verwijzen naar scharniermomenten in de geschiedenis. Soms kunnen ze ook een specifiekere naam hebben:
- Vrijheidsbomen: een vrijheidsboom is een boom die staat voor vrijheid en democratie. Deze boom was een veelgebruikt symbool van de vernieuwende maatschappij die er kwam na het einde van het Ancien Régime. Ook de opstand tegen de Oostenrijkers (1789) en de Belgische revolutie werden herdacht door het planten van vrijheidsbomen.
- Vredesbomen: een vredesboom is een vrijheidsboom die na de bevrijding werd geplant (na de Eerste of Tweede Wereldoorlog). In 2018 planten we opnieuw vredesbomen, om het einde van WOI te herdenken.
- Eeuwfeestbomen: een herdenkingsboom aangeplant bij de viering van het honderdjarig bestaan van België (1930).
- Koningsbomen: de zestigste verjaardag van Koning Boudewijn en zijn veertig jaar koningschap in 1990 gaven aanleiding tot het aanplanten van tientallen Koningsbomen.

Meer informatie: Agentschap Natuur en Bos 

Meer nieuws