Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer canadianrxmeds.com we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

11 juli in Spanje in het teken van herdenking Eerste Wereldoorlog

Op 28 juni vierde de Algemene Afvaardiging in Spanje de Vlaamse Feestdag met de opening van de tentoonstelling “Sileno. Drums in the Battle” in Museo ABC in Madrid. De tentoonstelling brengt de cartoons over Wereldoorlog I van illustrator Sileno samen met indrukwekkende Vlaamse frontfoto ́s. In zijn toespraak schetste Algemeen Afgevaardigde  André Hebbelinck de impact van Wereldoorlog I op de Vlaamse samenleving en het belang van de herdenking vandaag. Met “100 jaar Groote Oorlog” zet de Vlaamse Regering  wereldwijd in op vredeseducatie en bewustmaking rond verdraagzaamheid en interculturele dialoog.

De tekeningen van Sileno, pseudoniem van Pedro Antonio Villahermosa y Borao (1869–1945), maakten 100 jaar geleden deel uit van de berichtgeving in de Spaanse pers over de Eerste Wereldoorlog. “Sileno. Tromgeroffel bij de veldslag” laat zien, hoe de illustrator met humor en ironie de internationale politiek en de gebeurtenissen aan de fronten becommentarieert. De tentoonstelling toont ook hoe Spanje, officieel neutraal, in feite verdeeld was tussen voor- en tegenstanders van de Duitse belangen.

De tekeningen zijn aangevuld met indrukwekkende foto ́s van het front en de verwoeste steden in Vlaanderen, gemaakt door Arthur Bruselle en de broers Maurice en Robert Antony. De foto ́s werden geselecteerd door de befaamde fotograaf Carl De Keyzer van het agentschap Magnum. Deze bruikleen is mogelijk gemaakt door de Erfgoedcel van de stad Brugge.

“Sileno. Drum in the Battle” is te bezichtigen in Museo ABC in Madrid van 3 juli tot 16 oktober 2016.

http://museo.abc.es/

http://www.vlaanderen.be/int/madrid/

Meer nieuws