La Flandre commémore la Première Guerre mondiale.

Wapenstilstand indrukwekkend herdacht in Flanders Fields

LastPost.jpg

Last Post 11/11
Last Post 11/11

Op indrukkende wijze heeft Vlaanderen het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Op initiatief van de Vlaamse Regering werkten verschillende partners samen een driedaags programma uit dat een ingetogen en universele vredesboodschap uitstraalt. Stad Ieper en In Flanders Fields Museum, de Gemeente Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele 1917, de Last Post Association, het Vlaams Vredesinstituut en Westtoer zijn de partners in het project.

Minister-president Bourgeois woonde een aantal plechtigheden en herdenkingsmomenten bij. Zoals de 11-novemberlezing door de Perzisch-Nederlandse auteur Kader Abdolah in Ieper en de Passchendaele Ceremony aan het Crest Farm Canadian Memorial.

Maar de extra Last Post op zondag 11 november om 11u, zoals steeds geblazen onder de Menenpoort in Ieper, zorgde voor één van de meest beklijvende momenten tijdens de herdenking.

Met deze herdenking van de wapenstilstand, komt er een einde aan het project ‘100 jaar Groote Oorlog’: het vier jaar durend project om deze verwoestende oorlog ingetogen en sereen te herdenken en om huidige en toekomstige generaties bewust te maken van thema’s zoals verdraagzaamheid, interculturele dialoog en internationale verstandhouding.

Plus de nouvelles