La Flandre commémore la Première Guerre mondiale.

Vredesbeiaard

Eerste klok Leuvense Vredesbeiaard gegoten

In augustus 2016 ondertekenden de stad Leuven en de Duitse stad Neuss een samenwerkingsovereenkomst. Het initiatief ging uit van Neuss, waar de stedelijke archivaris eerder had ontdekt dat een bataljon militairen uit deze stad mee verantwoordelijk was voor de verwoesting van een groot deel van Leuven in augustus 1914. Ook de beiaardklokken van de Sint-Pieterskerk, die afkomstig waren uit de Abdij van Park, werden vernietigd.

Op 11 november 2018 zal de samenwerking tussen beide steden zichtbaar worden. Dan zal er in de toren van Abdij van Park opnieuw een beiaard hangen, een replica van het oorspronkelijke instrument. Die zal in het teken staan van vrede en verzoening. Beiaardiers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om concerten te geven die passen in deze vredesmissie. Leuven en Neuss financieren de twee grootste klokken. Die zullen de naam van beide steden dragen en verbonden worden door eenzelfde opschrift: “Mogen deze klokken vrede en samenhorigheid doen groeien”. Ook de Vlaamse overheid participeert in het project door het peterschap op zich te nemen van één van de klokken die gegoten werden.

Op woensdag 14 maart 2018 bezocht een delegatie van schenkers en prominenten uit Leuven en Neuss (waaronder burgemeesters Louis Tobback en Reiner Breuer) de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten. De stad Leuven organiseerde dit bezoek uit erkentelijkheid voor de vele partners en schenkers dankzij wie het nieuwe vredesinstrument tegen 11 november 2018 ook effectief zal gerealiseerd kunnen worden.

“Het was een mooi en bijzonder moment. Niet alleen omdat het een unieke gelegenheid was om de gieting van een klok live mee te maken. Het gieten van deze eerste Leuvense klok was ook een symbolisch moment binnen het wordingsproces van de Leuvense Vredesbeiaard. Bovendien konden de aanwezige schenkers alvast ook de vormen en opschriften van hun eigen klok in de gieterij vinden.” aldus schepen van cultuur, Denise Vandevoort.

Meer informatie: http://vredesbeiaardleuvenneuss.eu/nl/vredesbeiaard/

Leuven - Vredesbeiaard
Leuven - Vredesbeiaard
Avoid using services of those online drugstores that claim as if the governmental authorities or scientists have united their efforts to prevent people from discovering the truth about some seemingly canadianrxbrand.com/ innovative pharmacological product that is supposed to be effective against some serious diseases and health conditions. In most cases, it is written in order to persuade customers that they need to try these medications, but in reality, such drugs have not been researched to the fullest and their effects are highly doubtful.
commémoration

Plus de fond