La Flandre commémore la Première Guerre mondiale.

Negen mijnkratersites uit WO I voorlopig beschermd

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft negen mijnkratersites van de Eerste Wereldoorlog in Ieper en Heuvelland voorlopig beschermd. Niet toevallig vandaag, op 7 juni, wanneer de Westhoek, samen met de internationale gemeenschap, de mijnenslag die met de ontploffing van 19 zware mijnen begon, met tal van officiële plechtigheden herdenkt.  

“De negen sites die ik vandaag voorlopig bescherm zijn een aanvulling op al bestaande beschermingen,” aldus minister-president Bourgeois. “Tot op vandaag zijn de mijnkraters de materiële getuige van een wereldwijd conflict dat de frontstreek jarenlang in zijn greep hield en talloze mensenlevens eiste. De herinnering aan WO I kent nog altijd een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak. Deze bescherming zal eraan bijdragen om die landschappelijke getuigen tot een blijvende herinnering te maken.”

Wat plekken in Ieper en Heuvelland zoals Caterpillar, Sanctuary Wood, Palingbeek, Petit Bois, Maedelstede, Sint-Elooi, Kruisstraat, Hollandse Schuur, Peckham met elkaar verbindt, is hun gemeenschappelijke geschiedenis aan het front van de Eerste Wereldoorlog. Het zijn allemaal plaatsen waar tussen 1914 en 1917 de ondergrondse oorlog in alle heftigheid uitbarstte. Britse troepen groeven gedurende bijna anderhalf jaar tunnels om tot onder de stellingen van de Duitsers te geraken. Op 7 juni 1917 brachten ze vanuit deze tunnels mijnen tot ontploffing.

De meeste sporen van de oorlog zijn in de wederopbouwperiode uitgewist of vervaagd, maar de mijnkraters zijn dat niet. Ze liggen nog altijd herkenbaar in het landschap.

 

100 jaar Mijnenslag

Precies 100 jaar geleden, op 7 juni 1917 in de vroege ochtend, bood de explosie van zoveel krachtige springladingen onder het Duitse front een spectaculair schouwspel. De minutieuze voorbereiding aan geallieerde zijde maakte van de mijnenslag een kortstondig militair succes. Die vormde een voorbode op een grootschalige doorbraakpoging rond Ieper. Maar tot een doorbraak kwam het niet. Het offensief bloedde in november 1917 dood bij Passendale. Na een strijd van vijf maanden was het front 8 km opgeschoven ten koste van honderdduizenden slachtoffers. Opnieuw ging de oorlog een fase van volledige stilstand in.

Procedure

Na de voorlopige bescherming organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed samen met de gemeentebesturen een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Na een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

www.onroerenderfgoed.be

Plus de nouvelles