Flandern gedenkt den Ersten Weltkrieg.

Zeg het met een boom - 11 november ’18: honderd jaar Wapenstilstand

220 steden en gemeenten in Vlaanderen planten op 11 november 2018 een vredesboom. Die dag is niet lukraak gekozen. Op 11 november worden de vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel afgesloten. En dat op een unieke en ingetogen manier die ook de komende jaren en decennia zal zichtbaar zijn en blijven.

Een vredesboom planten is een bijzondere manier om Wapenstilstand te herdenken. De gemeente Avelgem bijvoorbeeld plant een boom speciaal ter nagedachtenis van de burgerslachtoffers die honderd jaar geleden tijdens de gasaanvallen vielen. Lucas Lambrecht, deskundige Vrije Tijd, en Tom Beunens, schepen voor de herdenking, vertellen: “Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vielen er in Avelgem 273 burgerdoden door de gasaanvallen van zowel Duitsers als geallieerden. In een periode van drie weken kwam liefst 7 % van de Avelgemse burgerbevolking om het leven. Met deze vredesboom willen we hen en alle andere Avelgemse oorlogsslachtoffers blijvend herdenken.”

Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is overigens een oude traditie. Maar het is natuurlijk ook een moment om stil te staan bij vrede vandaag en morgen. De stad Zottegem bijvoorbeeld plant een vredesboom als symbool van hoop. Burgemeester Jenne De Potter: “Hoop op een wereld, 100 jaar na het einde van de Groote Oorlog, waarin wapens zwijgen en zwaarden omgesmeed blijven tot ploegscharen. Allicht nog een werk van lange adem, maar een boom wordt algauw honderd jaar en deze vredesboom mag het hopelijk meemaken.”

Een gelijkaardige vredesboodschap klinkt in Wuustwezel: “Door een vredesboom te planten, willen we niet enkel de oorlog herdenken, maar ook het belang van vrede belichten en koesteren. Vredesbomen staan voor standvastigheid, duurzaamheid en doorzettingsvermogen. Ze zijn een krachtig symbool, om barre tijden te doorstaan en te verslaan,” aldus cultuurbeleidscoördinator Sarah Kennis.

(Veel meer) extra activiteiten op Wapenstilstand

De aanplant van een vredesboom is ook een aanleiding om op 11 november extra activiteiten te organiseren. Om die 220 deelnemers daarbij te helpen, hebben de initiatiefnemers een inspiratiebrochure voorbereid. Naast informatie en tips, krijgt de lezer er tal van praktijkvoorbeelden en doorverwijzingen. Sinds 2014 zijn er in Vlaanderen immers diverse grootschalige digitaliseringsprojecten en inventarisatieprojecten opgestart. En met resultaten. Want vandaag is er heel wat WOI-materiaal beschikbaar, raadpleeg- en bruikbaar.

Voor dit grootschalige project hebben verschillende partners de handen in elkaar geslagen: het agentschap voor Natuur en Bos - dat de bomen aanbiedt aan de lokale besturen - het agentschap Onroerend Erfgoed, het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en publiq.

weitere Nachrichten