Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Herdenkingsbord Vluchtoord Gouda (NL) 1914-1918.

Op vrijdag 16 september 2016 vindt er in het Nederlandse Gouda een bijzondere gebeurtenis plaats. Op die dag zullen burgemeester Milo Schoenmaker en de Belgisch afgevaardigde in Nederland, Axel Buyse een herdenkingsbord onthullen op de plaats waar aan de Graaf Florisweg tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het vluchtoord Gouda was gevestigd: een “Belgisch dorp’ in het Nederlandse Gouda. Met een feestelijke en informatief programma moet op deze dag een stukje Goudse en wereldgeschiedenis, samen met afstammelingen van de vluchtelingen van weleer herinnerd worden. Doet u mee?
Circa 1 miljoen Belgen zijn in de eerste oorlogsmaanden in 1914 naar Nederland gevlucht. Een deel daarvan werd opgevangen in vluchtelingenkampen, waarvan Vluchtoord Gouda er één van was. Het Goudse vluchtoord kwam tot stand door een plaatselijk particulier initiatief, gesteund door het gemeentebestuur. De vluchtelingen werden ondergebracht in de kassen van de N.V. Snijgroenkwekerij v/h Gebr. Steensma. Naast het gebruik van de kassen als slaapgelegenheid, eetzaal en recreatiezaal werd het vluchtoord uitgebreid met een aantal houten gebouwen die fungeerde als leslokaal, werkplaats, naaizaal, ziekenhuis, kledingmagazijn, kerk, kantine en keuken. Verder werden er op het terrein in 1915 vierenzestig demontabele woningen neergezet. Het aantal Belgische vluchtelingen in het vluchtoord varieerde in de tijd van bijna 2000 in 1915 tot ruim 1000 in 1918. Ook buiten het vluchtoord verbleven er enkele honderden Belgische vluchtelingen in Gouda.
Nagenoeg niets in Gouda herinnert nog aan de gastvrijheid die de Gouwenaars de Belgische vluchtelingen hebben geboden. Het Historisch Platform Gouda vindt dat daarin verandering moet komen en heeft het initiatief genomen om aan deze bijzondere gebeurtenis uit de geschiedenis aandacht te geven. Ook daarna hopen we met een website en educatief programma meer verhalen uit deze tijd zichtbaar te maken. Er is daarom een crowdfunding-actie op www.voorjebuurt.nl/vluchtoordgouda gestart om dit mogelijk te maken. Via www.vluchtoordgouda.nl kunt u meer informatie vinden over de actie en de geschiedenis van het vluchtoord.

Reacties

Reageer