Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Vredesbeiaard

Eerste klok Leuvense Vredesbeiaard gegoten

In augustus 2016 ondertekenden de stad Leuven en de Duitse stad Neuss een samenwerkingsovereenkomst. Het initiatief ging uit van Neuss, waar de stedelijke archivaris eerder had ontdekt dat een bataljon militairen uit deze stad mee verantwoordelijk was voor de verwoesting van een groot deel van Leuven in augustus 1914. Ook de beiaardklokken van de Sint-Pieterskerk, die afkomstig waren uit de Abdij van Park, werden vernietigd.

Op 11 november 2018 zal de samenwerking tussen beide steden zichtbaar worden. Dan zal er in de toren van Abdij van Park opnieuw een beiaard hangen, een replica van het oorspronkelijke instrument. Die zal in het teken staan van vrede en verzoening. Beiaardiers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om concerten te geven die passen in deze vredesmissie. Leuven en Neuss financieren de twee grootste klokken. Die zullen de naam van beide steden dragen en verbonden worden door eenzelfde opschrift: “Mogen deze klokken vrede en samenhorigheid doen groeien”. Ook de Vlaamse overheid participeert in het project door het peterschap op zich te nemen van één van de klokken die gegoten werden.

Op woensdag 14 maart 2018 bezocht een delegatie van schenkers en prominenten uit Leuven en Neuss (waaronder burgemeesters Louis Tobback en Reiner Breuer) de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten. De stad Leuven organiseerde dit bezoek uit erkentelijkheid voor de vele partners en schenkers dankzij wie het nieuwe vredesinstrument tegen 11 november 2018 ook effectief zal gerealiseerd kunnen worden.

“Het was een mooi en bijzonder moment. Niet alleen omdat het een unieke gelegenheid was om de gieting van een klok live mee te maken. Het gieten van deze eerste Leuvense klok was ook een symbolisch moment binnen het wordingsproces van de Leuvense Vredesbeiaard. Bovendien konden de aanwezige schenkers alvast ook de vormen en opschriften van hun eigen klok in de gieterij vinden.” aldus schepen van cultuur, Denise Vandevoort.

Meer informatie: http://vredesbeiaardleuvenneuss.eu/nl/vredesbeiaard/

Leuven - Vredesbeiaard
Leuven - Vredesbeiaard
Avoid using services of those online drugstores that claim as if the governmental authorities or scientists have united their efforts to prevent people from discovering the truth about some seemingly canadianrxbrand.com/ innovative pharmacological product that is supposed to be effective against some serious diseases and health conditions. In most cases, it is written in order to persuade customers that they need to try these medications, but in reality, such drugs have not been researched to the fullest and their effects are highly doubtful.
herdenkingsplechtigheid

Meer achtergrond