Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.

Easier 14-18

PDF iconAdaptiveScriptProjectEASIER_NED_150548.pdf

PDF iconAdaptiveScriptProjectEASIER_Bijlage_150548.pdf

Het Easier-project biedt een kwalitatief aanbod aan scholen die een (buitenlandse) trip plannen rond WOI. Naast scholen doen de partners ook een beroep op de expertise van de pedagogische begeleiders, de erfgoedsector, de musea, de provincie West-Vlaanderen en Kent County Council. Ze integreren de nieuwste didactische werkvormen en leerlingen gaan zelf actief aan de slag. Het eindproduct is een handige gids om een schooluitstap te plannen rond WOI, met daaraan gekoppeld twee conferenties om de gids en de projectresultaten bekend te maken.

Sabine Buseyne en Dewi Wijngaarde (GO! middenschool Ieper): "Als leraren Engels, Geschiedenis en ICT waren wij op zoek om de leerlingen hun verleden te laten ontmoeten en zo een tastbaar beeld te geven. Het Easier-project heeft dan ook zijn naam niet gestolen! Het project maakt het ons ‘easier’ om van een internationale samenwerking over te gaan tot een eindproduct waarbij de leerlingen vandaag leren wat ze morgen moeten weten om ze zo naar een vrije toekomst te kunnen begeleiden."

Er werd een website ontwikkeld waar partnerscholen kunnen inschrijven om deel te nemen aan het project.

Meer informatie: www.easier1418.eu

educatie

Meer achtergrond